Gebruikers

Badmintonclub ( recreatief )

Contactpersoon T Blink Oost 67 9563 RC Ter Apelkanaal. tel 0599413087 of 061149408. Doelgroep Vanaf 16 jaar tot ?? ( de oudste is nu 62 ), Vrouwen, meiden, mannen en jongens zijn welkom.  Gezellig, ontspannen en sportief bezig zijn. Wanneer , iedere woensdag van 19.30 uur tot 21.30 uur in het gymlokaal van het dorpshuis. Kosten- euro per maand. ( uitgezonderd vakantie weken ) Als er iemand is die belangstelling heeft om een jeugdgroep op te zetten dan is dat zeker mogelijk.

Jeu de boules -club

Gestart in mei 2011 nadat peuteropvang "de Takjes " naar de basisschool "de Klim op " zijn vertrokken. Op 3 banen en in het naast gelegen, als kantine/bar ingerichte lokaal kunnen leden terecht op de donderdag clubavond vanaf 19.00 uur. Adspirant leden mogen 2 x meedraaien om te kijken of het lidmaatschap voor hen aantrekkelijk is. De contributie bedraagt in dit opstart jaar €36,00. Leden krijgen een sleutel van de banen, zodat zij op ieder moment kunnen spelen. Zij mogen incidenteel ook gasten meenemen. Voor meer informatie kunt U terecht bij: Jan Greving onder tel.nr. 0599785094 of Tjark Blink 0611494081.

Kaartclub

Ieder Donderdagavond vanaf half 8 wordt er in de grote zaal van het Dorpshuis geklaverjast en gejokerd . Het gaat vooral om de gezelligheid, maar een vlees prijs is natuurlijk ook nooit weg. Tevens wordt gedurende het hele seizoen de tussenstand totaal bijgehouden, wat resulteert in de jaarkampioenen. Tenslotte worden er nog 4 marathons georganiseerd( zie voor de data de evenementen op deze site . Wilt U nadere inlichtingen; een belletje naar Tineke Wilts verschaft alle duidelijkheid. ( tel.0599 412498

Meisjesclub

Contactpersonen: Antie Venema Floraheem.0599417869 en Anneke Heller mailto:antievenema@tele2.nl Doelgroep: meisjes vanaf 8 jaar Doelstelling : creatieve dingen doen zoals knutselen en spelletjes Wanneer:maandagavond van 18.30 tot 19.30 Kosten:1 Euro per avond De eerste avond is gratis en het is er altijd reuze gezellig.

Sjoelvereniging TAK

Iedere dinsdagavond vanaf 7 uur gaan we er weer tegen aan. Een leeftijdsgrens kennen we niet . Iedereen, jong of oud is welkom . De contributie zal geen bezwaar zijn, omdat deze slechts 2,50 euro per maand bedraagt. De club telt nu ongeveer 25 personen, er kunnen nog wel een paar bij. Contactpersoon is Lena Snijder; te bereiken op tel. nr. 417127